Trendy ve webové analytice

Webová analytika zahrnuje analýzu z hlediska marketingu s využitím technických a technologických možností webu. Z tohoto pohledu výstižně shrnul trendy Mark Ryan[1], který očekává ve vývoji webové analytiky v roce 2014 orientaci na 10 zásadních směrů:

  1. Lepší nástroje obsahové analýzy vypovídající o skutečném zájmu o obsah webu předpokládají implementaci dalších nástrojů pro sledování rolování, pohybu myši, zoomování a zvýraznění.
  2. Sledování vícenásobné návštěvy znamená sledovat komplexně všechny návštěvy jednoho zákazníka před i po konverzi a tak lépe poznat jeho chování.
  3. Sledování fyzické interakce znamená sledování komunikace pomocí dotykového displeje, smartphonů, tabletů apod.
  4. Lepší sledování video obsahu v analytických nástrojích by pomohlo analytikům pochopit zájmy návštěvníka. Nástroje by měly poskytnout lepší vybalení pro sledování funkcí videa.
  5. Sledování více domén znamená sledovat návštěvníky napříč doménami. Mnoho malých i velkých podniků má více webových stránek na více doménách. Pro některé firmy tento nedostatek může znamenat závažnou mezeru ve sledování zákaznické cesty.
  6. Kompenzování "Not provided" tzn. neposkytovaných hledaných klíčových slov ze strany Google znamená očekávání řešení od Google, například formou poskytnutí kategorie hledaných klíčových slov.
  7. Lepší nástroje pro integraci dat je požadavek na integraci dat do analytických nástrojů z různých zdrojů.
  8. Integrace CMS do webové analýzy je požadavek na sledování obsahových změn a sledování interakcí návštěvníků s webem.
  9. Vylepšení exportu dat je očekávání ve sdílení údajů analytických nástrojů s jinými platformami po vzoru Google Analytics, který v roce 2013 udělal v tomto směru velký pokrok.
  10. Manipulace s daty v rámci webové analýzy znamená poskytnout analytikům možnost editovat pole a hodnoty k posílení Business Inteligence a přizpůsobení požadavkům organizace.
Literatura a použité zdroje
1. RYAN, Mark. 10 Web Analytics Trends for 2014. In: ClickZ [online]. 8. 1. 2014 [cit. 2014-03-14]. Dostupné z: http://www.clickz.com/clickz/column/2321523/10-web-analytics-trends-for-2014
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License