O webové analytice i pro neprofesionály

Included page "clone:web-analytics" does not exist (create it now)

Tento wiki systém vznikl jako součást diplomové práce na téma Využitie nástrojov webovej analytiky pri prevádzke webového sídla.

Cílem je zmapovat problematiku webové analytiky a představit tuto oblast srozumitelnou formou i neprofesionálům. Teoretické části se prolínají s praktickými zkušenostmi především z českého prostředí. Vysvětlena je problematika jednotlivých oblastí webové analytiky, provázání mezi oblastmi a naznačeny jsou vazby na související obory. Podstatná část je věnována clickstream analýze a základním metrikám. Představeny jsou možnosti webových analytických nástrojů Google Analytics, vybraných open source nástrojů a některých dalších, tak aby pokryly základní oblasti webové analytiky.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License