Slovník
A/B testing A/B testování
Abandonment Rate Míra opuštění objednávkového procesu
Absolute Unique Visitor Absolutní unikátní návštěvník
Attention Map Mapy pozornosti
Average Order Value Průměrná hodnota objednávky
Bounce Rate Míra opuštění
Campaigns Návštěvy z kampaní
Cart Abandonment Opuštění košíku
Checkout Abandonment Opuštění objednání
Click density Hustota prokliků na stránce
Click Through Rate Míra prokliků odkazů
Click Tracking Mapa kliků
Confetti Mapa jednotlivých kliků včetně barevného rozlišení původce
Conversion Rate Míra konverze
Delivery Rate Míra doručení
Direct Traffic Přímý zdroj návštěvnosti
Engagement Míra zájmu
Exit Rate Míra odchodů
Eye Tracking Sledování pomocí oční kamery
Funnel Trychtýř
Gaze Plot Graf znázorňující formou čar a bodů zaznamenaný pohyb očí
Heatmaps Teplotní mapy
Hybrid Metod Hybridní metoda
Key Performance Indicators (KPI) Klíčové ukazatele výkonnosti
Landing-page Cílová stránka (po odkliknutí z reklamní kampaně)
Linkbuilding Budování zpětných odkazů
Mouse Movement Tracking Mapa pohybu myší
Multivariate Testing (MVT) Multivariantní testování
Onbeforeunload Cílený dotaz při opouštění webu
Open Rate Míra otevření
Packet Sniffing Sledování packetů
Page Tagging Značkování webových stránek
Pay Per Click (PPC) Platba za proklik
Really Simple Syndication (RSS) Formát pro výměnu obsahu
Referral Traffic Návštěvy z odkazujících webů
Scroll-reach Map Mapy odskrolování
Search Engine Marketing (SEM) Marketing ve vyhledávačích
Search Engine Optmization (SEO) Optimalizace pro vyhledávače
Search Traffic Návštěvy z vyhledávačů
Session Sezení (relace)
Single UserTracking Sledování vybraného uživatel
Site Overlay Analýza překryvných dat
Time on Page Čas strávený na stránce
Time on Site Čas strávený na webu
Unique Visitors Unikátní návštěvníci
Unsubscription Rate Míra odhlášení
User Testing Uživatelské testování
Visitors Návštěvníci
Visits Návštěvy
Web Beacons Měření tečkou
Web Server Logfile Serverové logy
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License