Základní přehledy a panely

Výsledky měření jednotlivých metrik jsou prezentovány ve formě:

 • čísel, např. počet návštěv,
 • procent, např. míra opuštění,
 • časového údaje, např. průměrná doba na webu,
 • grafické křivky, která předchozí formy obvykle pro přehlednost doplňuje a udává trend v čase.

Každý analytický nástroj obsahuje standardní přehledy, ale také možnost vytváření přehledů vlastních.
Každý analytický nástroj může použít více či méně odlišné pojmy pro ten samý význam. Porozumět významu pojmů pro použité metriky je důležité již v prvních přehledech.
První přehledy by měly být jednoduché, aby se dalo zjistit, zda základní metriky fungují přesně tak, jak je očekáváno. Měly by odpovědět na následující základní otázky související s existencí webu.[1]

Kolik návštěvníků přichází na web?

Odpovědi na tuto otázku nabízí přehledy jako Počet návštěv, Počet unikátních návštěvníků, Počet vracejících se návštěvníků a to za různá časová období případně i za sezóny v procentuálním nebo číselném vyjádření, viz přehled o návštěvnících z Google Analytics[2] a přehled návštěvníků Piwik[3].

prehled_publika1.png navstevnici_piwik1.png

Odkud návštěvníci přicházejí?

Zdroje návštěvnosti jsou vidět např. v Přehledu zdrojů návštěvnosti, odkud se dá zjistit, ze kterých zdrojů plyne nejvyšší návštěvnost. U návštěv se obvykle rozlišují zdroje na:

 • přímé (Direct Traffic) – "přímá návštěvnost se obvykle definuje jako provoz mimo rozpoznatelné kampaně, mimo vyhledávání a mimo doporučující stránky" , pak se jedná o návštěvníky, kteří se na web dostali přímým zápisem URL adresy nebo výběrem záložky,
 • z odkazujících webů (Referral Traffic) – weby posílající návštěvy,
 • z vyhledávačů (Search Traffic) – snižování návštěvnosti může souviset s klíčovými slovy pro vyhledávače (optimalizovat klíčová slova lze s využitím návrhu klíčových slov např. ve službě Sklik, Adwords, analýzou interního vyhledávání),
 • z kampaní (Campaigns),
 • jiné (např. bannerové reklamy, kampaně na sociálních sítích).

Pokud návštěvníci přicházejí z vyhledávačů, lze zjistit, jaká klíčová slova používají pro vyhledání. Ta se pak využívají pro optimalizaci webu. Následující obrázek je uživatelsky vytvořený přehled[4], který názorně ukazuje vazbu vyhledávač a klíčová slova. V hlavičce jsou uvedeny vyhledávače a v levém sloupci použitá klíčová slova. U jednotlivých vyhledávačů lze porovnat návštěvnost v souvislosti s klíčovým slovem.

klic_slova.png

Zdroje, odkud návštěvníci přicházejí, lze dále segmentovat např. z demografického hlediska, z hlediska dokončených/nedokončených konverzí, podle placených/neplacených návštěv apod. Možnosti další specifikace pak nabízejí v analytických nástrojích filtry.

Co návštěvníci skutečně dělají?

Tuto otázku je třeba konfrontovat s očekávaným chováním návštěvníka. Pro účely takové analýzy je potřeba vědět:

 • kterými stránkami návštěvníci vstupují na web – jedná se o nejnavštěvovanější vstupní stránky a tedy i nejdůležitější stránky,
 • které stránky návštěvníci nejčastěji zobrazují – tyto stránky vypovídají o obsahu, který návštěvníky nejvíce zajímá (viz následující obrázek[5]),
nejnavstev_stranky.png
 • na které odkazy se kliká nejčastěji – k analýze lze použít sledování hustoty prokliků (Click Density Analysis), nebo také analýzu překryvných dat (Site overlay), která ukazuje počet klepnutí na každý odkaz na stránce (viz následující obrázek[6]), přičemž některé nástroje zároveň ukazují souvislosti s klíčovými metrikami,
analyza_na_strance.png

Takováto prvotní analýza by měla být zdrojem informací, zda obsah webu je využíván a pro návštěvníky srozumitelný a přehledný. Mnohé z výsledků mohou sloužit pro optimalizaci webu

Literatura a použité zdroje
1. KAUSHIK, Avinash. Webová analytika 2.0: kompletní průvodce analýzami návštěvnosti. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-2964-7.
2. HEJL, Zdeněk. Neztraťte se v novém Google Analytics rozhraní. In: Magazín Portiscio – Blog o internetu a internetovém marketingu [online]. 6. 1. 2013 [cit. 2013-11-12]. Dostupné z: http://www.portiscio.net/neztrate-se-v-novem-google-analytics-rozhrani
4. JAŠEK, Pavel. Více pohledů na data v Google Analytics. In: Dobrýweb [online]. 21. 10. 2009 [cit. 2013-11-16]. Dostupné z: http://blog.dobryweb.cz/vice-pohledu-na-data-v-google-analytics
5. JAŠEK, Pavel. Informace o obsahu webu. In: Jak měřit web [online]. 2013 [cit. 2013-11-16]. Dostupné z: http://www.jakmeritweb.cz/prvni-krucky/informace-o-obsahu-webu
6. Analýza velikosti prohlížeče v Google Analytics. In: Tomáš Matonoha [online]. 5. 6. 2012 [cit. 2013-11-16]. Dostupné z: http://www.matonoha.cz/341-analyza-velikosti-prohlizece-v-google-analytics
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License