Webová analytika na sociálních sítích, mobilech a e-knihách

Charakteristikou současných webů je sledování různých zdrojů návštěvnosti. Firmy či organizace mající svá webová sídla se často prezentují na sociálních sítích, nabízejí ke stažení mobilní aplikace, některé se zaměřují na data ze speciálních zdrojů jako např. čtečky e-book, apod.
Z hlediska webové analytiky se jedná o dva pohledy na problematiku.

 • na jedné straně stojí web firmy či organizace, na kterém je žádoucí sledovat tyto vazby a zdroje,
 • na druhé straně externí poskytovatel těchto informací (např. sociální síť Facebook), který rovněž sleduje vlastní úspěšnost poskytovaných služeb. Z toho pohledu se jedná o dvě úrovně analýzy. Následující kapitoly budou pohledem na možnosti webové analýzy na takto postavených platformách.

Sociální sítě


Sociální sítě patří neodmyslitelně k životu na webu. K Nejoblíbenějším v českém prostředí patří sociální sítě Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, YouTube, pro sdílení fotografií např. rajče.net a další. Každá taková síť má svá specifika, kterými se od ostatních odlišuje.
Nástroje umožňující analýzu sociálních sítí lze rozdělit na dvě základní skupiny[1] :

 • Nástroje poskytované provozovatelem sítě, např.
  • Facebook Insight, který zobrazuje statistiky vybraných aktivit fanoušků. Jde o měření úspěšnosti sociálních pluginů1 na stránce.
  • Google Webmasters umožňuje zobrazit vliv tlačítka +1 na vyhledávání včetně vývoje v čase.
  • Google Analytics poskytuje informace o zdrojích návštěvnosti ze sociálních sítí.
  • Circlecount je služba umožňující sledování úspěšnosti profilu Google+ a zobrazování různých statistik.
  • Twitter analytics je služba umožňující monitorování a správu účtu na Twitteru.
 • Externí nástroje pro analýzu sociálních sítí, např.
  • Socialbakers poskytuje statistiky z Facebooku, Google Plus, Twitteru, LinkedIn a YouTube.
  • ZoomSphere je produkt české firmy MicroMedia. Tento nástroj umožňuje spravovat firemní stránky na sociálních sítích a monitoruje zmínky z webu i diskusních fór.
  • Klout se zabývá měřením vlivu na sociálních sítích.
  • MyTopTweet zjišťuje nejúspěšnější tweety určitého uživatele na Twitteru.
  • Klábosení umožňuje vyhledávat v archívu českého a slovenského Twitteru.
  • Social Insider je služba zaměřená na české a slovenské sociální sítě. Poskytuje informace z Facebooku, Twitteru, Google Plus a z mnoha českých a slovenských blogů a zpravodajských serverů.

Byly zde uvedeny pouze příklady některých nástrojů. Na internetu lze nalézt řadu dalších. Otázka jejich využití souvisí s požadavky, které jsou od nástroje očekávány.
Pro weby sledující návštěvnost ze sociálních sítí je podstatné vědět:

 • které sociální sítě jsou zdrojem provozu,
 • jaký je jejich podíl na provozu,
 • jaký obsah je sdílen,
 • sledovat dopad sociálních sítí na konverzi.

Většina komplexních analytických nástrojů, např. Google Analytics, nabízí přehledy sociálních sítí.

Mobilní zařízení


Mobilní zařízení je malé přenosné zařízení vybavené vlastním systémem, aplikacemi a s možností připojení k internetu. Z těchto faktů vyplývají tři možnosti analýzy dat z mobilního zařízení.

 • Analýza z dat ze systému mobilního zařízení doplňuje data z aplikací a internetového připojení. Při analýze dat lze takto využít např. informace o systému v zařízení, technické informace, lokaci zařízení apod.
 • Analýza mobilní aplikace, kterou lze provádět např. pomocí Google Analytics. Mezi nástroje a metriky, které poskytuje, patří:
  • počet instalací,
  • zařízení a sítě používané pro přístup k aplikaci,
  • geografická oblast a jazyk návštěvníků,
  • celkový počet nákupů v aplikaci,
  • vlastní měření zvláštního obsahu, například videa,
  • počet obrazovek zhlédnutých během návštěvy a pořadí, ve kterém se návštěvníci mezi těmito obrazovkami pohybují.“[2]
 • Analýza zdrojů návštěvnosti z mobilního zařízení je záležitostí nastavení přehledů. Analytické nástroje umožňují sledovat návštěvy podle zdrojů a nastavením filtrů či segmentace lze zobrazit statistiky návštěvníků podle mobilního zařízení, operačního systému, podle lokality apod. Následující obrázek[3] je přehledem vytvořeným v Google Analytics a ukazuje podíl návštěvnosti a konverzní poměr z tabletů a z mobilních zařízení.
navstevnost_mobilni.png

e-knihy


Sledováním čtenářů elektronické literatury se zabývá e-knižní analytika (e-book analytics)[3], která nabízí možnosti sledování čtenáře ve smyslu:

 • chování čtenáře,
 • chování zákazníka (ať již zákazníka e-shopu nebo zákazníka webu, který je určen k volnému stahování elektronických knih).

Z tohoto pohledu se rozeznávají dvě oblasti e-knižní analytiky:

 • Sledování čtenářů na čtečkách, umožňuje obchodníkům se čtečkami a tablety sledovat čtenáře. Jde o společnosti jako např. Amazon, které většinou získaná data dále neposkytují. Sledovat lze např.
  • typ čtecího zařízení,
  • průměrná délka za den strávena čtením,
  • počet přečtených titulů,
  • umísťování záložek,
  • zapsané poznámky,
  • apod.
 • Sledování uživatelů na webu již patří do webové analytiky. Sledovat lze např.
  • počet stažených nebo koupených e-knih uživatelem za určité období,
  • kupovaný žánr,
  • nejčastěji kupované tituly celkově i vzhledem k uživateli,
  • frekvence nákupů,
  • apod.

Společnosti jako Amazon či Barnes & Noble jsou ve sledování svých zákazníků mnohem dále než společnosti, které využívají pouze webovou analytiku. Elektronický obchod může mít v databázi poměrně hodně osobních údajů o svých zákaznících, ale dokáže je sledovat jen tehdy, probíhá-li interakce mezi nimi a webem. Výše zmínění prodejci elektronických knih však dostanou jednak data z webu, ale také nepřetržitý proud dat ze čtecích zařízení.“ [4]

Literatura a použité zdroje
1. KVAPIL, Luděk. Analýza a monitoring sociálních sítí. In: SEOwebmaster.cz: Internetový marketing na míru[online]. 02.10.2012 [cit. 2014-03-02]. Dostupné z: http://seowebmaster.cz/analyza-socialnich-siti-nastroje
2. Analytics pro mobilní aplikace. In: Google [online]. ©2014 [cit. 2014-03-02]. Dostupné z: https://support.google.com/analytics/answer/2568871?hl=cs
3. Měření mobilních návštěv v Google Analytics. In: Tapomat [online]. 2014 [cit. 2014-03-03]. Dostupné z: http://www.tapomat.cz/docs/mereni-mobilnich-navstev
4. POKORNÝ, Lukáš. E-knižní analytika a data-driven publishing. Část I. In: Inflow [online]. 2013, roč. 6, č. 3 [cit. 2014-03-01]. ISSN 1802–9736. Dostupné z: http://www.inflow.cz/eknizni-analytika-datadriven-publishing-cast-1
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License