Ostatní specializované nástroje

Průzkum u zákazníků - 4Q


4Q[1] je řešení firmy iPerceptions. Toto řešení je vhodné

 • pro rychle získání odpovědí návštěvníků,
 • rychlou základní analýzu problému,
 • průběžné vyhodnocení kampaně.

Formou jednoduchých otázek lze získat odpovědi na základní otázky týkající se kvality webu. Bezplatné řešení nabízí otázky ve 32 jazycích rozdělené do pěti skupin:

 • zda stránky splnily očekávání,
 • co je výsledkem návštěvy,
 • demografické otázky,
 • názor uživatele na vylepšení stránek,
 • vyžádání mailu uživatele k případným odpovědím.

Formu otázek i design lze upravit (viz Obrázek 51 – 4Q). Je třeba nastavit, kolik procent návštěvníků bude dotazováno. Na závěr je vygenerován kód. Výsledky je možné propojit s Google Analytics. Celé nastavení je návodné, jednoduché a podporu lze nalézt v uživatelském manuálu.

Na obrázku jsou příklady otázek pro průzkum u návštěvníků webu.

4q.png

Počítadlo - TOPlist


TOPlist[2] je jednoduché počítadlo návštěv. Používá metodu měření tečkou. Plní především prvotní informační funkci. Jeho služby jsou poskytovány zdarma, pouze rozšířená služba TOPlist Profi je zpoplatněna.
TOPlist nabízí:

 • TOP žebříčky webů podle kategorií, přičemž k vybranému webu lze zobrazit základní informace,
 • měření návštěvnosti, které vyžaduje registraci a vložení měřícího kódu na sledované stránky.

TOPlist nabízí několik variant statistik na sledovaných stránkách ve formě tabulky. Podrobné statistiky zasílá mailem.

Následující obrázek je ukázkou různých formátů statistiky TOPlistu.

toplist.png

Sledování zkopírovaného obsahu - Tynt


Tynt[3] je bezplatná služba, která slouží ke sledování kopírovaných obsahů.
Pro využití této služby je nutná registrace. Služba vygeneruje kód, který je třeba vložit na webové stránky.
Pokud návštěvník zkopíruje obsah z webové stránky se sledovacím kódem a vloží jej na jiné stránky, do e-mailu, sociálních sítí apod., kód zajistí přidání odkazu na zdrojové stránky. Vložený odkaz má dvojí efekt:

 • zabraňuje plagiátorství.
 • přivádí nové návštěvníky a zvyšuje tak provoz na webových stránkách.

Sledování session jako videa – SessionCam


Sledování návštěvníka při procházení webem je specifická služba. Nelze ji aplikovat na sledování velkého počtu návštěvníků, ale jen na určitý vzorek. Nástroje poskytující tuto službu se využívají k testování použitelnosti webu.
SessionCam[4] takovou službu poskytuje. V základní omezené verzi je SessionCam zdarma. Na sledované webové stránky je třeba umístit značku, kterou lze stáhnout z webu SessionCam.
SesionCam nabízí sledování záznamů chování zákazníků na webových stránkách a pomáhá identifikovat problémy v použitelnosti webu.
SessionCam umožňuje:

 • sledování nahrávky chování návštěvníků webových stránek, včetně mobilních uživatelů,
 • sledování pohybů myši, kliknutí, mobilní aktivit, vstupních formulářů rolování a sledování dynamického obsahu,
 • generuje teplotní mapy pohybu myši, kliknutí a rolování,
 • nahrávání lze podle potřeby spustit a zastavit, vyřadit z nahrávání formulářové pole s citlivými údaji návštěvníka, rovněž obsah citlivým textem lze skrýt,
 • provádí analýzu konverzí a formulářů pro snížení míry opuštění.

Výsledné analýzy lze využít na optimalizaci a zlepšení konverze webových stránek.

Literatura a použité zdroje
1. IPerceptions: active research [online]. © 1998-2014 [cit. 2014-03-10]. Dostupné z: http://www.iperceptions.com/
2. TOPlist [online]. (c)1997-2014 [cit. 2014-03-20]. Dostupné z: http://www.toplist.cz/
3. Tynt [online]. ©2014 [cit. 2014-03-20]. Dostupné z: http://tynt.com/
4. SessionCam [online]. 2014 [cit. 2014-03-19]. Dostupné z: http://www.sessioncam.com/
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License