O webové analytice

Pojem webová analytika


Vývoj webové analytiky jako disciplíny je těsně spjat s vývojem webu a jeho využitím pro marketingové účely. Definice webové analytiky se mění v čase podle způsobů získávání dat, zdrojů informací, způsobu zpracování, podle vývoje marketingových analýz, potřeb marketérů a možností prezentace výsledků. Definice pojmu webová analytika není ustálená a také vzhledem k vývoji není možná jednoznačná definice. Následující ukázky jsou příkladem nejčastěji používaných definic.

Webová analytika 2.0 je analýza kvalitativních a kvantitativních dat z vašich a konkurenčních webových stránek, které pomáhají neustále vylepšovat zkušenosti, které vaši současní a potencionální zákazníci s vašimi webovými stránkami mají, což se promítá do vašich požadovaných výsledků jak online, tak i offline.[1]

Co je digitální analytika? Vědecká analýza využívající data k pochopení historických vzorů s výhledem ke zlepšení výkonnosti a předpovídaní budoucnosti. Analýza digitálních dat poukazuje na informace shromažďované prostřednictvím interaktivních kanálů (online, mobilní, sociální, atd.). Digitální analytika se stala nedílnou součástí podnikatelských strategií a zachování konkurenceschopnosti. Digitální data spustila mem Velkých dat jako předzvěst náporu na objem, varialibitu a rychlost, otevírajíc tak dveře k mnohem širším novým objevům souvztažnosti dat. Digitální analytika je pohyblivým cílem inovací a průzkumů. To je to, co ji činí tak úchvatnou.[2]

Účel a cíl webové analytiky


Weby či webové stránky mohou být určeny jak široké veřejnosti, tak úzkému okruhu zájemců. Jejich cílem může být zisk nebo poskytování informací. Autora by mělo zajímat, zda webové stránky splňují nejen jeho očekávání, ale především očekávání uživatelů. Stránky bez návštěvníků jsou mrtvé stránky. Analýza webových stránek umožňuje pochopit chování návštěvníků, přizpůsobit se jejich požadavkům a neustále vylepšovat webové prostředí.
Pro webovou analytiku je důležité přesně specifikovat

 • požadavky na uživatele, tj. určení cílového uživatele a
 • cíle organizace či autora webu, tedy očekávané výsledky.

Webová sídla jsou nedílnou součástí marketingu jak ziskových tak neziskových organizací. Výsledky analýzy slouží pro rozhodování na různých stupních úrovně.

Historie webové analytiky


Podoba dnešních nástrojů webové analytiky souvisí s historií webu a vývojem webových stránek. Pro webovou analytiku jsou podstatné zdroje dat. A právě v historii lze vysledovat souvislosti mezi zdroji dat a vývojem analytických nástrojů.

 • V roce 1990 v souvislosti se zrodem World Wide Web se začínají logovat přenosy packetů ( logovací soubory zachycovaly nejen skutečnost, že někdo navštívil webovou stránku, ale zaznamenávaly se i některé další informace, jako je název souboru, čas, odkazující stránky, IP adresu, identifikace prohlížeče, operační systém atd.).[3]
 • Kolem roku 1993 se začínají sledovat návštěvy na webových stránkách, tzv. hity.[3]
 • V roce 1993 je založena společnost WebTrends.[3]
 • Logovací soubory se staly se důležitým zdrojem informací pro související obory jako např. marketing a začíná se mluvit o zrodu webové analytiky.[3]
 • V roce 1995 Dr. Stephen Turner vytvořil první aplikaci k analýze logovacích souborů nazvanou Analog[4].
 • V letech 1995–1996 se začalo s masivním zobrazováním počtu hitů na webových stránkách pomocí služby Web-Counter.[3]
 • Od roku 2000 popularita webu exponenciálně roste a webová analytika se stává disciplínou.[3]
 • V roce 1997 se začíná používat metoda značkování stránek pomocí JavaScriptu.[3]
 • Začíná se sledovat hustota prokliků na stránce, tzv. Click density.[3]
 • V roce 2004 byla založena Web Analytics Association[5] (WAA) jako nástroj pro standardy ve webové analytice.
 • V roce 2005 Google kupuje Urchin , úspěšnou firmu zabývající se tvorbou software pro webovou analytiku již od roku 1998, a spouští službu Google Analytics.[3]
 • V roce 2006 byla založena společnost ClickTale, která přinesla nový pohled na chování návštěvníků. Spustila tzv. in-page analýzu, která vypovídá o tom, co dělají návštěvníci uvnitř webové stránky.[6]
 • V roce 2006 byla založena společnost CrazyEgg , která přináší jednodušší způsob, jak vizualizovat data z webu a to formou teplotních map, tzv.Heatmaps.[3]
 • Vedle velkých poskytovatelů webových analytických řešení se začínají vyvíjet další analytické nástroje na vysoké úrovni, spolehlivé, levné a často i bezplatné jako např. Clicky, Piwik aj.
 • Přistupuje se k měření a sledování nových zdrojů jako jsou např. Facebook, Twitter.
 • V březnu 2012 Web Analytics Association oznámila, že mění svůj název z Web Analytics Association na Digital Analytics Association. Důvodem této změny byl vývoj analytiky a zdrojů pro webovou analytiku.Asociace rovněž přešla z definice webové analytiky na digitální analytiku, která webové zdroje nahrazuje obecnějším pojmem web.[7]

Literatura a použité zdroje
1. KAUSHIK, Avinash. Webová analytika 2.0: kompletní průvodce analýzami návštěvnosti. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-2964-7.
2. Přeloženo z : Digital Analytics Association [online]. 2013 [cit. 2013-10-23]. Dostupné z: http://www.digitalanalyticsassociation.org/.
3. KAUSHIK, Avinash. Web analytics: an hour a day [online]. Indianapolis: Wiley Publishing, 2007 [cit. 2013-10-23]. ISBN 978-0-470-13065-0. Dostupné z: http://www.slideshare.net/zulsigar/web-analyticsanhouraday-19928443
4. Analog [online]. 2005, 29. 6. 2005 [cit. 2013-10-31]. Dostupné z: http://www.analog.cx/index.html
5. Digital Analytics Association [online]. 2013 [cit. 2013-10-23]. Dostupné z: http://www.digitalanalyticsassociation.org/
6. A Brief History of Web Analytics. In: Web Analytics & Usability Blog [online]. 17. 11. 2010 [cit. 2013-10-23]. Dostupné z: http://blog.clicktale.com/2010/11/17/a-brief-history-of-web-analytics/
7. BATRA, Anil. Digital Analytics Association. In: Web Analytics, Behavioral Targeting and Optimization by Anil Batra [online]. 5. 3. 2012 [cit. 2013-10-23]. Dostupné z: http://webanalysis.blogspot.cz/2012/03/digital-analytics-association.html#axzz2iYBPFSlE
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License