Google Analytics

O Google Analytics


Google Analytics je službou společnosti Google, která v březnu 2005 koupila společnost Urchin nabízející webové analytické služby. Technologie společnosti Urchin pak byla použita k vytvoření služby Google Analytics, která byla ještě v listopadu téhož roku spuštěna.[1]
V říjnu 2012 byla představena nová služba Universal Analytics[2] , která přináší sadu funkcí, které mění způsob shromažďování a uspořádání údajů v účtu Google Analytics:

 • představuje tři nové verze měřicího kódu – pro webové stránky, pro měření mobilních a pro ostatní digitální zařízení,
 • jednodušší a snáze přístupné možnosti nastavení,
 • možnost vytvoření vlastní dimenze a vlastní metriky,
 • nové funkce a aktualizace.

„Universal Analytics je novým provozním standardem pro službu Google Analytics. U všech účtů bude zakrátko požadováno, aby používaly technologii Universal Analytics.“[3]

Služby Google Analytics jsou poskytovány bez poplatku do počtu 10 milionů hitů měsíčně na každý účet a to formou tzv. nevýhradní licence. Více informací je uvedeno ve smluvních podmínkách.[4]

Služby Google Analytics

 • Nástroje analýzy umožňují vytváření vlastních přehledů, vyváření vlastních proměnných/segmentů, uspořádání panelů, sledování KPI, vizualizace trasy návštěvníků, sdílení informací v týmu a přístup k rozhraní API1.
 • Analýza obsahu nabízí sledování chování návštěvníků, vizuální analýzu pohybu návštěvníků na webu, analýzu rychlosti webu, měření událostí a sledování AdSense.
 • Měřením konverzí lze sledovat cestu k cíli, analyzovat elektronický obchod a kampaně.
 • Analýza inzerce nabízí služby zaměřené na remarketing2 , AdWords, sledování výkonu mobilních kampaní, přehledy vícekanálových cest a měření kampaní ve všech kanálech.
 • Mobilní analýza zahrnuje analýzu mobilních aplikací, analýzu zdrojů z hlediska mobilního zařízení a měření mobilních reklam.
 • V přehledech sociálních sítí lze sledovat dopad sociálních sítí na konverzi, návštěvnost ze sociálních sítí a sdílení na sociálních sítích.[5]

Účty a profily v Google

Google Analytics shromažďuje údaje v hierarchii, která obsahuje účty a profily[6]. Na vrcholu je účet Google, který slouží k identifikaci a nabízí možnosti využití různých služeb (např. služby Google Analytics). Účet tedy zastřešuje různé služby využívané uživatelem s danou identifikací (jeden uživatel může mít více účtů). Identifikace účtu je prováděna pomocí e-mailové adresy uživatele.
Další částí je účet služby Google Analytics, který je přiřazen k účtu Google. Na účtu služby Google Analytics je profil či více profilů. Profily obsahují konfigurační nastavení pro zpracování dat. Google Analytics používá pro sběr dat sledovací měřící kód psaný v jazyce JavaScript. Měřící kód obsahuje číselný identifikátor, který zároveň identifikuje účet a profil, do kterého jsou data posílána. Vytvoření více profilů pro jeden účet má svůj význam pro to, jak budou data vypadat a kdo k nim bude mít přístup. Význam takové hierarchie spočívá ve variabilitě při řízení přístupu k datům, při vytváření více souborů dat pro více webů nebo stejný web, v možnosti řídit uživatelské přístupy a segmentovat data ve službě Google Analytics.
Hierarchii účtů znázorňuje následující obrázek.

ucty_google.png

Vytvoření účtu služby Google Analytics

Předpokladem pro vytvoření účtu Google Analytics[7] je existence účtu Google. Ten lze vytvořit i na webových stránkách Google Analytics. Při vytváření účtu je třeba zadat identifikační údaje a kontaktní e-mail. Celá akce vytvoření účtu je rychlá. Následně je třeba se registrovat do služby Google Analytics. Po potvrzení registrace se zobrazí se nabídka na vytvoření účtu. V současné době Google Analytics rozeznává dva způsoby sledování a to Universal Analytics (beta verze) a Classic Analytics. Vzhledem k prohlášení, že u všech účtů bude zakrátko požadováno, aby používaly technologii Universal Analytics je vhodné zvolit právě tento druh sledování.
Dále je třeba zadat název účtu, název webu, URL adresu webových stránek a některé další doplňující údaje. Na závěr je třeba přijmout smluvní podmínky. Teprve po přijetí smluvních podmínek, je vygenerováno identifikační číslo a měřící kód, viz obrázek. Měřící kód je třeba vložit na všechny sledované webové stránky.

merici_kod_google.png

Základní konfigurace

Po instalaci měřícího kódu je třeba projít nastavení konfigurace a provést nastavení v částech, které podle účelu a požadavků na sledování nastavení potřebují. Obecně se doporučuje vytvořit 3 základní profily[6]:

 1. První profil je automaticky vytvořen při vytvoření účtu služby Google Analytics. Tento profil by neměl obsahovat žádná nastavení. Budou v něm uložena všechna nezpracovaná data. Jedná se o jakousi zálohu dat.
 2. Druhý profil je testovací a je vhodné ho použít k testování nových nastavení.
 3. Třetí profil je hlavní a měl by být použit pro vytváření přehledů a analýzu.

Sběr dat

Data ze sledovaných webových jsou sbírána pomocí měřícího kódu a odesílána společnosti Google.
Proces sběru dat začíná návštěvou uživatele na webu. Otevřením stránky v prohlížeči se webovému serveru vyšle požadavek na určitou stránku. Webový server odpoví odesláním stránky, která již obsahuje měřící kód. Jakmile je načtena stránka, spustí se zdrojový kód v pozadí stránky. Až prohlížeč narazí na měřící kód, začne pracovat.
Kód využívá data uložená v prohlížeči ke zjištění informací, odkud návštěvník přišel, na jakém operačním systému pracuje, typ prohlížeče apod. Po zjištění těchto informací měřící kód vytvoří nebo aktualizuje soubory cookie na počítači návštěvníka. Google Analytics používá až pět vlastních souborů cookie pro uložení informací. Je důležité si uvědomit, že proces sběru dat může probíhat za podmínky, že prohlížeč návštěvníka akceptuje soubory cookie. Služba Google Analytics obdržená data uloží do svého dočasného úložiště. Proces sběru dat probíhá nezávisle na zpracování dat.[6]

Zpracování dat

Získaná data jsou zpracována v průběhu jedné až třech hodin. Průběh zpracování má několik kroků. Služba Google Analytics přenese získané hodnoty do tzv. dimenzí3 (polí). Následuje zpracování, při kterém se:

 • spustí aplikace, která zpracuje data podle konfiguračního nastavení,
 • zpracují se informace o vyhledávání na stránkách,
 • aplikují se na data filtry,
 • použije se nastavení profilů.

Takto zpracovaná data se uloží v databázi přehledů, což znamená, že data už nelze změnit. Znamená to, že chybné nastavení může způsobit nesrovnalosti v datech a to nelze dodatečně upravit. Proto je důležité správné nastavení konfigurace.[6]

Shrnutí

Google Analytics patří k nejvyužívanějším volně dostupným analytickým nástrojům. Nespornou výhodou je velká komunita lidí, kteří na internetu zveřejňují své zkušenosti, dostupnost nástroje v českém jazyce, kvalita služeb, podpora uživatele a neustálý vývoj služeb.
Oficiální informace poskytují stránky:

Google Analytics na webu Slezské univerzity v Opavě


Informace a přehledy k této kapitole poskytl Mgr. Bc. Michal Novotný[8], vedoucí oddělení vztahů s veřejností Slezské univerzity.
Web inoviny.slu.cz vznikl z iniciativy vedení Slezské univerzity v Opavě a spadá do kompetence oddělení vztahů s veřejností.
Vytvářen byl postupně od ledna do srpna 2012 a spuštěn byl v záři téhož roku. „Cílem webu je rychle, flexibilně a aktuálně informovat studenty, zaměstnance, uchazeče a další návštěvníky o aktuálním dění na univerzitě.

inoviny1.png

Web je určen primárně studentům, zaměstnancům a uchazečům o studium. Nicméně informace, zprávy a videa na webu jsou dostupné všem, kteří mají zájem sledovat události a dění na univerzitě. Život univerzity je úzce s životem v regionu.
Nové příspěvky na webu vznikají na základě osobní znalosti prostředí autorů, monitoringem webů ústavů, studentů, organizací, sociálních sítí, na základě osobních informací apod.
Návrhy na vylepšení webu jsou získávány monitorováním internetu a hledáním aktuálních trendů, zpětnou vazbou a také inspirací z oddělení, kde se vyučují multimediálně zaměřené obory.
K analýze webu se používají 3 nástroje:

 • vnitřní nástroj systému – měří počet zobrazení jednotlivých článků, jedná se pouze o informativní prvek,
 • počítadlo přístupů TOPlist – je umístěno viditelně ve spodní části a je určeno pro prvotní informaci zájemcům z vnějšku,
 • Google Analytics – nástroj poskytující širou škálou dat.

Google Analytics byl vybrán z důvodu snadné implementace, jednoduchosti a komplexnosti dat a na základě doporučení IT odborníka a marketingového specialisty. Nasazen byl krátce po spuštění webu, během září 2012. Implementace a nastavení trvalo cca hodinu. Pro redakční systém Joomla, na kterém web běží, je určen speciální plugin, který stačí nainstalovat, nastavit směřování a propojit s účtem na Google.
Nejsledovanější jsou základní údaje - návštěvníci, reální návštěvníci, zobrazení, průměrně strávená doba a také geografické lokace. Tyto údaje tvoří základ pro měsíční souhrny. Přehledy jsou sledovány 2-5krát měsíčně.
Výsledky přehledů z Google Analytics jsou využívány k analýze návštěvnosti jednotlivých dnů a článků a slouží k podpoře větší vyváženosti webu:

 • na straně jedné jsou články důležité z vývojového hlediska (věda, výzkum, projekty), jejichž čtenost je obvykle průměrná,
 • na straně druhé jsou články (studenti a jejich aktivity) obsahově možná méně závažné, nicméně přitahují pozornost a neposlední řadě přivádějí na web návštěvníky.

Změny webu probíhají kontinuálně, nejvýraznější pak vždy na konci kalendářního roku. V roce 2013 se jednalo o několik výrazných grafických změn a v roce 2014 byla provedena změna ve zveřejňování článků založená na větší rotaci článků na hlavní straně a zmenšení otvírací fotky s ohledem na uživatele, kteří se připojují z menších zařízení.
Po dobu existence inovin jsme se drželi mezi 10-14 tis. zobrazeními za měsíc, po zvýšení rotace článků návštěvnost vyletěla vzhůru a nyní se pohybujeme mezi 20-25 tisíci.
Výrazné zvýšení návštěvnosti, které je vidět při porovnání přehledů za měsíce 1/2014 a 12/2013 (viz obrázky), lze přičíst jednak změnám webu, ale také článku, který vyšel 14. ledna 2014 pod názvem Naše odhalení: režisér Jakub Kohák studuje na Slezské univerzitě![9] o natáčení propagačního videa pro Slezskou univerzitu.

inoviny_12_2013.png inoviny_01_2014.png

Ke sledovaným údajům patří také zdroje návštěvnosti. Přímá návštěvnost má sice nezanedbatelný podíl, stejně tak jako proklik z hlavních stránek, stěžejním zdrojem je ovšem propojení se sociálními sítěmi Facebook a Youtube (viz obrázek). Facebook univerzity byl spuštěn na podzim 2011.

inoviny4.png

Z přehledu zdrojů návštěvnosti za města, viz následující obrázek, je poznat, že hlavními zdroji je Opava, následuje Praha a Ostrava. Tyto zdroje dohromady dávají asi 50 % návštěvnosti. Zbytek návštěvnosti je celkem rovnoměrně malými procenty roztříštěn mezi další města.

inoviny5.png

Přestože se u webu inoviny.slu.cz sledují poměrně jednoduché přehledy, pro vedení Slezské univerzity jsou zpracovány měsíční hodnotící zprávy, ve kterých jsou informace z přehledů shrnuty do jednoho dokumentu srozumitelného všem.
Do budoucna je plánováno hlubší šetření s návštěvníky webu, které by mohlo přinést návrhy na další vylepšení webu, ale i možnost lépe poznat složení a zájem návštěvníků.

Literatura a použité zdroje
1. Podrobná historie společnosti. In: Google [online]. 2013 [cit. 2013-11-06]. Dostupné z: https://www.google.com/intl/cs_cz/about/company/history/
2. HAVLÍK, Petr. Přechod na Universal Analytics?. In: Optimics [online]. 24.10.2013 [cit. 2014-03-10]. Dostupné z: http://www.optimics.cz/c/prechod-na-universal-analytics
3. Universal Analytics. In: Google [online]. ©2013 [cit. 2013-11-03]. Dostupné z: https://support.google.com/analytics/answer/2790010?hl=cs
4. Podmínky služeb Google Analytics. Google Analytics [online]. 2014 [cit. 2014-03-14]. Dostupné z: http://www.google.com/analytics/terms/cz.html
5. Funkce. In: Google Analytics [online]. 2014 [cit. 2014-03-14]. Dostupné z: http://www.google.com/intl/cs_ALL/analytics/features/index.html
6. TONKIN, Sebastian, Caleb WHITMORE a Justin CUTRONI. Výkonostní marketing s Google Analytics: strategie a techniky maximalizace online ROI. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3339-2.
7. Google Analytics [online]. 2013 [cit. 2013-11-03]. Dostupné z: https://www.google.cz/analytics/
8. NOVOTNÝ, Michal. Re: Webová analýza inoviny.slu.cz [elektronická pošta]. 21.2.2014 14:07:39 CET [cit. 10.3.2014].
9. KŮS, Martin. Naše odhalení: režisér Jakub Kohák studuje na Slezské univerzitě!. In: Inoviny.slu.cz: zpravodajský portál Slezské univerzity v Opavě [online]. 14. ledna 2014 [cit. 2014-03-16]. Dostupné z: http://inoviny.slu.cz/index.php/studenti/1055-nase-odhaleni-reziser-jakub-kohak-studuje-na-slezske-univerzite
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License