Analýza kampaní

Analýza reklamních kampaní


Reklamu na internetu lze rozdělit na tři základní části podle umístění:

Internetová reklama ve vyhledavačích je nejpoužívanější formou na internetu vůbec. Patří do ní především zviditelnění na klíčová slova PPC reklama, kontextová reklama, ale také bannerová reklama.
Internetová reklama v katalozích – nejčastěji formou firemních zápisů, přednostních odkazů a bannerových kampaní. Každý větší internetový portál má také většinou svůj vlastní katalog.
Odborné, oborové a informační servery: Zde se lze prezentovat formou: PR článků, hypertextů, firemních profilů, bannerů, sponzorovaných odkazů“[1]

K nejznámějším formám PPC reklamy patří Google Adwords a Sklik od seznam.cz.
Reklamní kampaně mohou probíhat zároveň různými kanály. V přehledech je nutno vidět úspěšnost jednotlivých kanálů, proto je třeba každou kampaň označit. Následující je ukázkou, jak může vypadat značkování reklamní kampaně v Google Analytics, kde je podstatné rozeznávat médium kampaně. Další obrázek je již vyhodnocením kampaně.[2]

kampan1.png
kampan2.png

Analýza e-mailových kampaní


E-mailový marketing patří k nejefektivnějším nástrojům internetového marketingu. Moderní technologie a zejména možnosti v budování znalostních databází o zákaznících a jejich chování umožňuje detailní zacílení e-mailové kampaně.
Předpokladem úspěšnosti kampaně je

 • kvalitní databáze kontaktů vytvořená z vlastních zákazníků a rozšířená o kontakty získané např. z formuláře na webu, od zákazníků prodejny nebo návštěvníků organizace (pro dynamické zacílení je hodné využít segmentace na základě informací získaných z registračních údajů, objednávek, profilů, historie transakcí apod.),
 • souhlas uživatele se zasíláním případně i s nakládáním osobních dat,
 • plánování a kontrola frekvence zasílání e-mailů,
 • maximální využití automatizace.

E-mailové kampaně lze rozdělit do dvou základních skupin podle frekvence zasílání[3]:

 • pravidelně zasílané,
  • propagační newslettery, které v kratších časových intervalech informují uživatele o nabídce,
  • shrnutí nabídky newletteru zasílané pravidelně v delších časových intervalech než newsletter se zdůrazněním nejvýhodnější nabídky,
 • nepravidelně zasílané,
  • jednorázové e-maily zaslané novému zákazníkovi, při registraci apod.,
  • e-maily k jednorázovým akcím určené konkrétní skupině uživatelů, např. pozvánka na speciální akci,
  • série cílených e-mailu za účelem dovést uživatele k poptávce, akci, objednávce apod.

Při analýze e-mailových kampaní se využívají metriky[4]:

 • míra otevření (Open Rate) – poměr příjemců, kteří otevřeli sdělení v poměru k celkovému množství osloveným,
 • míra prokliků odkazů (Click Through Rate – CTR) – poměr příjemců, kteří klikli na webový odkaz,
 • míra doručení (Delivery Rate) – doručitelnost e-mailu,
 • míra odhlášení (Unsubscription Rate) – kolik kontaktů se odhlásilo z přijímání dalších zpráv.

Pro e-mailový marketing je možno využít specializovaný software, který obvykle nabízí tvorbu databáze kontaktů, tvorbu a rozesílání hromadných e-mailů a jejich vyhodnocování.

Literatura a použité zdroje
1. SEM: reklama na internetu. Internet Marketing [online]. © 2009 [cit. 2014-03-03]. Dostupné z: http://www.internet-marketing-sro.cz/sem
2. JAŠEK, Pavel. Měření reklamních kampaní. In: Jak měřit web [online]. 2014 [cit. 2014-03-03]. Dostupné z: http://www.jakmeritweb.cz/merte-cile/mereni-reklamnich-kampani
3. PROCHÁZKA, Tomáš. Typy marketingových e-mailů. In: Včeliště.cz [online]. 29. 10. 2013 [cit. 2014-02-09]. Dostupné z: http://www.vceliste.cz/typy-marketingovych-e-mailu/
4. PENKALA, Jan. Jak na automatizaci emailingu - díl první. In: ACOMWARE [online]. 20. 8. 2013 [cit. 2014-02-09]. Dostupné z: http://www.acomware.cz/jak-na-automatizaci-emailingu-dil-prvni/
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License